BehandlingarTCM-akupunktur


TCM står för Traditional Chinese Acupuncture. Detta är en mycket gammal och beprövad metod som både används vid sjukdomsbehandling och vid friskvårdande/förbyggande behandling. Enligt TCM kallas människans livskraft för ”Qi”, vilken vid god hälsa flödar i en jämn ström genom s.k. meridianer i vår kropp. Vid sjukdom har detta flöde av olika anledningar blivit stört. Med akupunktur kan man återställa det fria flödet av qi och därmed uppnå hälsa eller lindra sjukdom.

Akupunktur är en metod som idag är godkänd av socialstyrelsen och dess goda verkan styrks genom tusentals studier bl.a. via databanken PubMed. En TCM-akupunktör har en gedigen utbildning i traditionell kinesisk medicin och uppnår mycket goda resultat vid många olika sjukdomstillstånd utan att orsaka skadliga biverkningar.


Vad kan behandlas med akupunktur?

WHO (världshälsoorganistationen) har listat över 100 olika användningsområden för kinesisk akupunktur. Exempel på sjukdomar/problem som kan behandlas är:


  • Allergier, hudsjukdomar
  • Mag- och tarmbesvär så som IBS, förstoppning, diarré, magkatarr och matsmältningsproblem
  • Ryggsmärtor, nack- och ledbesvär
  • Migrän och huvudvärk
  • Astma, bihåleproblem
  • Depressioner, ångest, sömnproblem
  • Stress, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter
  • PMS, menstruations- och klimakteriebesvär
  • Nikotinavvänjning och sockerberoende
  • Samt en mängd andra problem/sjukdomar

Inom kinesisk medicin fastställer man varje individs specifika obalans och gör upp en behandlingsplan utifrån denna. Det är därför av underordnad betydelse vilken diagnos skolmedicinen har gett. Tio personer med diagnosen ”astma” kan ha tio helt olika typer av obalanser och får därmed helt olika typer av behandling.


Hur går en behandling till?

Vid första besöket ställer jag frågor om dina besvär men också om din övriga hälsa och livssituation i stort. Jag tittar även på din tunga och känner på din puls, vilket ger mig mycket information om ditt hälsotillstånd. Jag använder mycket tunna (0,16 mm), sterila engångsnålar. Patienten brukar uppleva en s.k. ”de qi-känsla” när nålen får kontakt med qi-flödet i meridianens akupunkturpunkt – en sensation av pirrande, domning eller svag elektricitet. Då jag använder så tunna nålar brukar detta inte upplevas som obehagligt. Efter en behandling känner man sig oftast behagligt avslappnad.


Hur många behandlingar är nödvändigt?

Hur många behandlingar som är nödvändigt är mycket individuellt. En del obalanser kan ha funnits i kroppen många år innan de visar sig som en uttalad sjukdom. Kroniska sjukdomar/besvär kräver i regel upprepade behandlingar under en längre tid medan akuta besvär brukar gå snabbare att behandla.

Inom TCM betonar man starkt patientens eget ansvar när det gäller hälsan, vilket tyvärr sällan görs inom skolmedicinen. I vår kultur har vi vant oss vid att gå till doktorn för att få ett piller som tar bort det onda (mediciner som ofta tar bort symtomet men inte behandlar grundobalansen och som dessutom kan ge obehagliga biverkningar).

Då vi noggrant kartlägger din livssituation och levnadsvanor kan jag hjälpa dig att upptäcka vilka faktorer som en gång bidragit till din nuvarande obalans. En viktig del av behandlingen är att du blir medveten om dessa faktorer så att du själv kan göra de förändringar i ditt liv som är nödvändiga. Dels för att behandlingarna ska ge snabbare resultat, dels för att du inte ska få tillbaka din obalans efter avslutad behandlingsserie. Det kan handla om att utföra självträningsprogram i hemmet, förändra invanda gamla tankemönster, lägga om kosten, jobba på att stärka självkänslan med hjälp av olika övningar etc.


Skilj på kinesisk akupunktur och sensorisk stimulering!

Ursprunglig akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin (kinesisk akupunktur) skall inte förväxlas med sensorisk stimulering utförd inom landstinget. Sensorisk stimulering utförs bl.a av sjukgymnaster, företrädesvis på smärtpatienter. Utbildningarna i sensorisk stimulering pågår ofta under 2-4 veckor, jämfört med 3 års utbildning för en tcm-akupunktör. Sensorisk stimulering är en oerhört förenklad behandlingsform där man helt har uteslutit den kinesiska diagnosticeringen – enbart västerländsk diagnos används. Vid sensorisk stimulering sticks vissa bestämda akupunkturpunkter enligt ett standardiserat mönster, till skillnad från TCM-akupunktur som alltid tar hänsyn till patientens individuella konstitution. Detta är oerhört viktigt för att kunna avgöra vilka punkter som skall användas, hur många nålar som patienten tål och hur länge dessa bör få verka. Exempelvis är det stor skillnad på hur man behandlar en spröd dam i 80-årsåldern och en grovarbetande man i 30-årsåldern, även om de till synes har exakt samma problem enligt västerländsk medicin!

Det finns även andra varianter av akupunktur men Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin värnar den ursprungliga traditionella kinesiska akupunkturen med flerårig utbildning och praktik. Läs mer om detta ämne på www.akupunkturforbundet.se, se ”artiklar”: ”Farligt och omoraliskt av vården att snabbutbilda i akupunktur”, av Lina Axelsson.


Massage/koppning


Jag har under mer än tolv års tid utvecklat en massagemetod som bygger på en kombination av österländska och västerländska tekniker. Massagen inleds med stora, mjuka rörelser samt glidkoppningsmassage för att gradvis värma upp musklerna och få hela kroppen att slappna av. Först när musklerna är ordentligt uppvärmda börjar jag med mer djupgående tekniker och lite hårdare massage. Massagen är alltigenom behaglig och avkopplande, de djupgående teknikerna upplevs aldrig som smärtsamma då muskulaturen först blir ordentligt genomknådad och uppmjukad. Effekten förstärks ytterligare genom att muskulaturen behandlas med  värmelampa under hela massagen.  För särskilt envisa muskelknutor och stela/hårda partier använder jag massagepistol. Denna vibrerar mycket snabbt och frigör effektivt s.k. stagnationer vilket snabbt ger smärtlindring och avslappad muskulatur. Massagepistolen når djupare än övriga metoder och används med fördel på t.ex. sätesmuskulatur som annars kan vara svår att komma åt på djupet (t.ex. vid behandling av ischias).


Glidkoppning innebär att man masserar ryggen med en siliconkoppa. Inuti koppan bildas ett undertryck som suger upp muskulatur och bindväv. När koppan förs fram och tillbaka över ryggen ökar blod- och lymfcirkulationen på ett betydligt effektivare sätt än vad som är möjligt att åstadkomma med enbart massage. En ökad lymfcirkulation innebär att  slaggprodukter, gifter och överflödig vätska drivs ut ur kroppen. Man uppnår också en djup bindvävsmassage, vilket påverkar det vegetativa nervsystemet så att man blir lugn och harmonisk.


Man kan också suga fast glaskoppor på särskilt spända/smärtande områden, för att ytterligare öka cirkulationen och mjuka upp muskulaturen. Kopporna får då verka ca 10 minuter medan jag masserar andra delar av kroppen under tiden.


Massagen kan även kombineras med öronakupunktur eller Acunova beroende på önskemål och behov. Vid mycket stelhet eller värk är det bra att inleda behandlingen med Acunova. Öronakupunktur är mycket effektivt mot bl.a. stress, nervositet och sömnproblem och kan ges för att ytterligare förstärka den avslappnande effekten av massagen. Nålarna får verka i örat under tiden massagebehandlingen pågår.Filmklipp där jag  visar några av mina vanliga massagegrepp samt koppning:Ansiktsmassage


ibetansk ansiktsmassage är en mycket avslappnande behandling som på djupet bearbetar meridianer, akupunkturpunkter, muskler, hud och bindväv i ansikte, hårbotten och nacke. Tekniken är mycket gammal och har utvecklats av tibetanska munkar.


Skönhetsbehandling/facelift
Tibetansk ansiktsmassage har traditionellt använts som skönhetsbehandling. Den hjälper till att  öka cirkulationen och syresättningen samt stimulera lymfflödet som därmed lättare kan transportera bort slaggprodukter. Den största vinsten är dock den inre skönhet som får lov att komma fram då gamla spänningar lösgörs och ansiktet blir så avslappnat och harmoniskt som det egentligen ska vara när vi mår bra. Vi bär alla med oss livserfarenheter. Allt vi går igenom sätter sina spår i våra ansikten. Besvikelser, motgångar och stress bildar linjer och gör våra ansiktsmuskler stela. Det kan göra att våra ansikten ser livlösa, trötta och spända ut. Massagen hjälper oss att få ett levande ansikte som fritt kan uttrycka känslor.


Övriga effekter av behandlingen:
Ansiktet är uppdelat i zoner som är kopplade till våra inre organ. Genom att bearbeta dessa zoner, samt huvudets alla meridianer, får även våra inre organ stimulans och ny energi. Klienter berättar ofta att de känner sig piggare, gladare och lugnare inombords efter en behandling, samt att sömnen förbättras. Många upplever att spänningshuvudvärk, ögontrötthet och spänningar i käkarna lindras eller försvinner.


Hur går en behandling till :
I behandlingen ingår bindvävslyft, djupbearbetande massage av alla ansiktets, hårbottens och nackens muskler samt akupressur. Behandlingen tar 70 minuter. Efteråt får klienten vila och dricka en kopp detox-te.


Hur många behandlingar behövs?
För optimal effekt bör man få fyra behandlingar som en kur, med en veckas mellanrum. Därefter rekommenderas att man fyller på med 3-4 behandlingar per år för att resultatet ska hålla i sig så bra som möjligt. Självklart kan man också ta en enstaka behandling då och då för att unna sig en riktigt skön och avkopplande behandling, men vill man ha full utdelning av själva facelift-effekten så rekommenderar jag att man följer ovanstående behandlingsschema. Tänk också på att många andra faktorer påverkar hur vårt ansikte åldras, så det är bra att själv hjälpa till genom att äta en hälsosam och balanserad kost, se till att dricka mycket vatten, få tillräckligt med vila och sömn etc.


Videoklipp som visar några tekniker av tibetansk ansiktsmassage:
Acunova


Acunova  är en oerhört effektiv metod vid behandling av bl.a. smärtor, stelhet och värk – även i de fall då skolmedicinen gett upp med orden ”det får du lära dig att leva med”. Studier visar att 90-95 % av alla smärtpatienter får god hjälp av Acunova (Boel J. Framtidens medicin, 2007). Acunova är ett mikrosystem där små reflexpunkter i lederna på bl.a. händer och fötter kan behandla hela kroppen. Till skillnad från TCM-akupunktur som verkar via s.k. meridianer verkar Acunova via nervsystemet. Genom att sticka nålar i huden kring lederna skickas elektriska impulser till hjärnan som ser till att kroppen börjar producera en mängd olika läkande ämnen. Dessa skickas direkt till det smärtande området där en djupgående läkningsprocess startar, samtidigt som man upplever en omedelbar smärtlindring p.g.a. frisättning av endorfiner. Precis som TCM-akupunktur behandlar således Acunova både grundorsaken till problemet och symtomet (=smärtan).


Vilka problem kan behandlas med Acunova?

Acunova kan användas vid all typ av smärta, fysiska skador, stelhet och värk oavsett diagnos. Det är inte ens nödvändigt att veta vad som orsakat smärtan utan endast var smärtan sitter. Acunova kan användas vid t.ex. idrottsskador, arbetsrelaterade förslitningsskador, artros, kronisk ryggvärk, ryggskott, diskbråck, nackspärr, musarm, tennisarmbåge, frozen shoulder, whiplash, ledvärk, stelhet/inskränkt rörlighet, muskelspänningar, för att påskynda läkning efter benbrott, stukning eller operation etc.


När används Acunova kontra TCM-akupunktur?
Vid tydligt avgränsade fysiska skador som t.ex. frozen shoulder, tennis/golfarmbåge, skada på en specifik kota etc är Acunova mer effektivt än TCM. Fördelen med Acunova  är att all läkande kraft går koncentrerat till ett enda ställe och oftast ger ett mycket tydligt och snabbt reslutat.  När det gäller smärtor av mer komplext ursprung fungerar TCM-akupunktur bättre. Effekten är inte lika omedelbar men mer allmänt balanserande och ger fler hälsovinster. Ett exempel är migrän. Vid migrän kan smärtan mycket väl vara koncentrerad till ett begränsat område i huvudet  - dock är ursprunget till migränen inte lokaliserat till själva smärtområdet utan mycket mer komplext.  Här krävs en gedigen utredning som innefattar bl.a. puls- och tungdiagnostik samt en individuell behandlingsplan. För att behandla enklare smärttillstånd med Acunova behöver terapeuten bara veta var smärtan är lokaliserad.


Hur går en behandling till?

En tunn, steril nål sticks in i den reflexpunkt som motsvarar den smärtande kroppsdelen. Vid smärtor ovanför naveln används oftast fingerleder eller armbågsleder, vid smärtor nedanför naveln används oftast stortåleder eller knän. Om smärtan t.ex. sitter i nacken, sticks nålen in i yttersta tum-eller pekfingerleden varefter patienten får vrida och böja på nacken för att aktivera processen. Då exakt rätt punkt träffas av nålen, ger smärtan helt eller delvis med sig inom ett par sekunder.


Hur många behandlingar krävs?

Liksom vid TCM-akupunktur är det individuellt hur många behandlingar som behövs. Grundregeln är att akuta problem brukar bli bra på ett fåtal behandlingar medan kroniska problem kräver fler behandlingar. Under alla omständigheter är dock Acunova en mycket kraftfull behandlingsmetod och även vid mycket svår och långvarig smärta brukar ett gott resultat uppnås. Vid akuta problem som t.ex. ryggskott/nackspärr brukar det räcka med en behandling om man söker hjälp samma dag som problemet uppstått. Vid kroniska problem är det viktigt att inleda med en serie täta behandlingar. Vanligen ges då behandling varje dag under de första 5 dagarna. Om problemet delvis kvarstår efter detta, ges ytterligare behandling 2 gånger per vecka under ett par veckors tid. Därefter behandlar man 1 gång i veckan tills problemet är läkt.


Hur lång tid tar en behandling?

Själva Acunovabehandlingen kan gå väldigt snabbt om klienten svarar bra på behandlingen. Tidsåtgången varierar dock mer än då det gäller andra metoder men efter ett par behandlingar ser man ett mönster framträda för varje klient. Jag passar gärna på att kombinera Acunova med andra metoder medan nålarna verkar för att ytterliga förstärka behandlingseffekten. Massage, koppning, glidkoppning och dornmetoden är alla metoder som är lämpliga att kombinera med Acunova.Dornmetoden

Dornmetoden är en alternativ holistisk behandling som bygger på gammal kunskap från lokalbefolkningen i Alpregionen. Metoden används bl.a för att behandla nack-, rygg-, axel- och andra ledproblem samt hjälper till att förbättra den allmänna hållningen och hälsan. Det är en manuell terapi som med hjälp av mjuka rörelser och lätta tryck korrigerar  felställningar i leder och ryggrad – den arbetar helt utan ’knäckande’.


Hemövningar mellan behandlingstillfällena är en av grunderna; snabba, enkla och säkra övningar som alla kan lära sig. Detta ger en stor fördel, då klienten själv kan göra mycket för att t.ex räta ut en sned ryggrad, korrigera benlängdsskillnader osv. Därmed blir resultatet också mer bestående och färre behandlingar brukar behövas jämfört med närbesläktade metoder.


Dornmetoden kan användas som ensam behandlingsmetod men jag kombinerar alltid med akupunktur och/eller massage för bästa resultat.


Filmklipp som visar exempel på benlängdskorrigering samt hemövningar för olika typer av korrigeringar: